+372 746 17 09
tmuusikakool@gmail.com

Info muusikakooli astumiseks

Uute õpilaste dokumentide vastuvõtt 9. mai – 8. juuni 2018 kell 11.00 17.00

Katsed sisseastujatele toimuvad reedel, 8. ja laupäeval, 9. juunil. Täpse aja katseteks paneme kirja sisseastumisdokumentide vormistamisel koolis või telefoni teel 746 1709.

Konsultatsioon sisseastujatele toimub neljapäeval, 7. juunil 17.00-18.00.

Tartu II Muusikakooli võetakse reeglina õpilasi, kes uuel õppeaastal alustavad õppimist põhikooli I, II või III klassis, aga ka vanemaid lapsi, kellel on head muusikalised eeldused ja suur soov pillimängu õppida.

Õppida saab klaverit, akordioni, viiulit, tšellot, klassikalist kitarri, pop-jazz kitarri, kannelt, puhkpille (plokkflööt, flööt, klarnet, oboe, saksofon, trompet, eufoonium, tromboon), löökpille, laulmist ja helitehnoloogiat.

Kitarri erialale astumisel palun pilli  lapsele mitte osta enne, kui olete konsulteerinud kitarriõpetajaga.

 

Õppida on võimalik kolmel õppetasemel – põhiõppes, huviõppes või vabaklassis.

Põhiõppe taseme nädalakoormuseks on 2 pilli- ja 2 solfedžotundi, alates 3. õppeaastast lisandub 1 tund muusikalugu. Õppekava täitnud lõpetajad saavad täieliku muusikalise põhihariduse, mis annab neile võimaluse muusikaõpinguid jätkata järgmise astme muusikaõppeasutustes.

Huviõppe taseme nädalakoormuseks on 1 pilli- ja 1 solfedžotund, alates 3. õppeaastast lisandub 1 tund muusikalugu. Huviõppe suuna õppekava täitnud lõpetajad saavad üldkultuurilise muusikalise põhihariduse.

Vabaklassis õppimine sobib õpilastele (ka täiskasvanutele), kes soovivad saada vaid pilliõpet. Vabaklassi soovijatele ei korraldata katseid musikaalsuse testimiseks ja avaldusi vabaklassi astumiseks võtame vastu alates 5. septembrist 2018.

Ettevalmistusklass on mõeldud muusikaliseks eelõppeks 5-7 aastastele lastele.

Kooristuudiosse ootame 6-9 aastaseid lauluhuvilisi lapsi. Kooristuudio nädalakoormus on 2×60 minutit.

Kõikidel õppetasemetel õppijatel on võimalik osa võtta koolis tegutsevate ansamblite tööst.

Sisseastumisel vajalikud dokumendid:

  • avaldus
  • koopia sünnitunnistusest (ID kaardist, passist), võimalus saata e-postile tmuusikakool@gmail.com või kaasa võtta katsetele.

avaldus (põhiõpe, huviõpe, ettevalmistusklass)

avaldus (kooristuudio)

 

Avalduse (põhiõpe, huviõpe, ettevalmistusklass, kooristuudio) täitmiseks on kaks võimalust:

1. võimalus – avalduse täitmine elektrooniliselt. Selleks tuleb avaldus alla laadida, täita ja saata digitaalselt allkirjastatult aadressile tmuusikakool@gmail.com

2. võimalus – avalduse täitmine kooli kantseleis tööpäeviti 11.00 – 17.00

Vabaklassi astumise avaldust saab täita septembris kooli kantseleis.

 

NB! Reeglina võtame kooli õppima Tartu linna sissekirjutust omavaid õpilasi. Kui õpilane ei ole Tartu linna sisse kirjutatud, tuleb õpilase vanemal esitada elukohajärgsest omavalitsusest garantiikiri selle kohta, et omavalitsus on nõus tasuma õpilaskoha maksumuse.

Muusikakooli astuda soovijatele korraldatakse katsed muusikaliste võimete testimiseks. Katsetel kontrollitakse muusikalist kuulmist ja mälu, rütmitaju ning esitada tuleb enda valitud laul:

1. Muusikaline kuulmine. Õpetaja mängib klaveril üksikuid helisid õpilase hääleulatuse piires ning õpilane laulab neid järele. Hinnatakse õiget helikõrguse tabamist.

2. Muusikaline mälu. Õpetaja mängib klaveril erinevates helistikes 2 – 4 takti pikkuseid lihtsaid meloodiaid. Õpilane laulab neid järele “la”-silbil. Hinnatakse laulmise täpsust.

3. Rütm. Õpetaja koputab pliiatsiga lauale 2/4 või 3/4 taktimõõdus 2 – 4 takti pikkuseid rütmiharjutusi. Õpilane koputab rütme järgi kindla pulsiga. Hinnatakse rütmitaju ja -täpsust.

4. Laulmine. Vabalt valitud laulu laulmine endale sobivas kõrguses (ilma saateta). Hinnatakse viisipidamist ja musikaalsust.

Sõltuvalt lapse vanusest on mälu- ning rütmiharjutuste raskusaste erinev.

 

Täpsem info telefonidel 746 1709, 748 6941, 5199 6274