+372 746 17 09
tmuusikakool@gmail.com

Hoolekogu

Kooli hoolekogu

Tartu II Muusikakooli hoolekogu koosseisu kuuluvad:

Raimond Tamm, kooli pidaja esindaja;
Imbi Sokolova, õpetajate esindaja;
Andres Paasik, õpetajate esindaja;
Maigi Leopard, lapsevanemate esindaja;
Hanna Simona Allas, õpilaste esindaja.