+372 746 17 09
tmuusikakool@gmail.com

Õppemaksust vabastuse taotlemine

Lapsevanemad, kes soovivad taotleda 2019/20  I poolaastaks oma lapsele õppemaksu soodustust, palun esitada hiljemalt 6. septembriks alljärgnevad dokumendid:

  1. avaldus kooli direktorile;
  2. vanemate palgatõendid või pere sissetulekut tõendavad dokumendid kolme viimase kuu kohta;
  3. elamispinna tõend, kus on ära näidatud leibkonna suurus.

Õppemaksust ei vabastata

  • 1. klassi õpilasi;
  • ettevalmistusklassi ja vabaklassi õpilasi;
  • kooristuudios ja muusikaringis osalejaid.