+372 746 17 09
tmuusikakool@gmail.com

Õppemaksust vabastuse taotlemine 2018/19 I poolaastaks

Lapsevanemad, kes soovivad taotleda oma lapsele õppemaksu soodustust, palun esitada hiljemalt 7. septembriks alljärgnevad dokumendid:

  1. avaldus kooli direktorile;

  2. vanemate palgatõendid või pere sissetulekut tõendavad dokumendid kolme viimase kuu kohta;

  3. elamispinna tõend, kus on ära näidatud leibkonna suurus.

Õppemaksust ei vabastata:

  • põhi- ja huviõppe 1. klassi õpilasi;
  • ettevalmistusklassi ja vabaklassi õpilasi;
  • kooristuudios ja muusikaringis osalejaid.