+372 746 17 09
tmuusikakool@gmail.com

Õppetasu, pillirent

ÕPPETASUD 2017/18

põhiõpe, huviõpe 315 €

I poolaasta 140

II poolaasta 175

ettevalmistusklass pilliõppeta 270 € (2 rühmatundi nädalas)

I poolaasta 120

II poolaasta 150

ettevalmistusklass pilliõppega 562,5 € (2 rühmatundi + 0,5 individuaalset pilliõppe tundi nädalas)

I poolaasta 250

II poolaasta 312,5

kooristuudio 162 € (2 tundi nädalas, ühe tunni pikkus 60 min)

I poolaasta 72 €

II poolaasta 90 €

muusikaring 135 € (2 tundi nädalas, ühe tunni pikkus 35 minutit)

I poolaasta 60 €

II poolaasta 75 €

vabaklassi kuutasu 65 € (neli 45-minutilist individuaalset pilliõppe tundi kalendrikuus)

pillirent 3 € kuus