+372 746 17 09
tmk2@raad.tartu.ee

Hoolekogu

Kooli hoolekogu

Tartu II Muusikakooli hoolekogu koosseis:

Imbi Sokolova – õpetajate esindaja;
Andres Paasik – õpetajate esindaja;
Raimond Tamm – lapsevanemate esindaja;
Maigi Leopard – lapsevanemate esindaja;
Pille-Riin Pensa – õpilaste esindaja;
Laura Kalaus – Tartu linna esindaja.

Kinnitatud Tartu Linnavalitsuse korraldusega nr 1051
Korraldus jõustub 29. septembril 2021. aastal.