+372 746 17 09
tmuusikakool@gmail.com

Hoolekogu

Kooli hoolekogu

Tartu II Muusikakooli hoolekogu koosseisu kuuluvad:

Piret Talur, kooli pidaja esindaja;

Imbi Sokolova, õpetajate esindaja;

Andres Paasik, õpetajate esindaja;

Raimond Tamm, lapsevanemate esindaja;

Maigi Leopard, lapsevanemate esindaja;

Robert Kirk, õpilaste esindaja.