+372 746 17 09
tmuusikakool@gmail.com

Õppetöö korraldus alates 3. maist

Info õppetöö korralduse kohta 3.-14. maini

  • Alates 3. maist on lubatud individuaaltunde läbi viia koolimajas. Palun võtta ühendust oma pilliõpetajaga, et üle täpsustada individuaaltundide toimumisega seonduv.
  • Solfedžotunnid toimuvad distantstundide ja õuesõppe tundidena. Esialgu on õuesõpe planeeritud kaheks nädalaks (3.-14. mai). Välitundideks on kool soetanud pop-up telgi ning õppetöö toimub kooli siseõuel. Kuna kevadised ilmad on heitlikud, palun õuesõppe tundi tulles riietuda vastavalt ilmale.
  • Solfedžoõpetajad teatavad oma rühmadele Stuudiumi kaudu, millal õuesõppe tunnid toimuvad.
  • Muusikaloo tunnid toimuvad 3.-14. maini distantsõppel.

Ebastabiilses olukorras pikemaajalisi plaane teha ei ole võimalik ning  sellest lähtuvalt anname õppetöö korraldamise infot kahe nädala kaupa. Aga olukord võib muutuda ka kiiremini, seetõttu palun jälgige kooli kodulehte, Facebook`i  ja olge tihedas  kontaktis oma õpetajatega.