+372 746 17 09
tmuusikakool@gmail.com

Tunniplaanid

Muusikalugu 2019/20 II poolaastal

IIIa   R 15.45
IIIb   R 17.35
IIIc   R 14.05

IVa    K 16.45
IVb    R 14.55

Va     K 18.25
Vb     R 16.45

VI     K 17.35

VIIa   T 18.25
VIIb   N 18.25

  • 3.-7. klassi õpilased valivad endale ühe muusikaloo tunni aja erinevate variantide seast
  • 3. klassi muusikalugu toimub reedel, valida saab kolme erineva kellaaja vahel
  • 3.-6. klassi muusikaloo õpetaja on Adena Anton, 7. klassil Aile Parmsoo
  • muusikaloo tunnid toimuvad klassis nr 127
  • alates 2. märtsist on VII klassil muusikaloo tunnid lõppenud

Solfedžo õp. Heidi Ots

Solfedžo õp. Tiiu Tamm