+372 746 17 09
tmuusikakool@gmail.com

Uute õpilaste vastuvõtt 2021/22 õppeaastaks

Tartu II Muusikakool alustab uute õpilaste taotluste vastuvõttu alates 3. maist 2021 ARNOs

Õppimisvõimalused:

1) õpilaskoha lepinguga erialad (huviharidus):

a) erialad: klaver, akordion, viiul, tšello, laul, kromaatiline kannel, löökpill, erinevad puhkpillid (plokkflööt, flööt, klarnet, oboe, saksofon, trompet, eufoonium, tromboon, tuuba).

Klassikalise kitarri erialale vastuvõtu arv on piiratud, vastuvõtt sõltub katsete tulemustest.

NB! Vastuvõtt 1. klassi toimub ainult põhiõppesse (nädalakoormus 2 pilli- ja 2 solfedžotundi), üleminek huviõppesse on võimalik  alates 2. klassist (nädalakoormus 1 pilli- ja 1 solfedžotund).

b) ettevalmistusklass 6-7 aastastele lastele (muusikaline eelõpe)

ettevalmistusklass pilliõppega (22,5 minutit pilliõpet nädalas)

2) õpilaskoha lepinguta erialad (huvitegevus)*:

  •     helitehnoloogia (alates 12. eluaastast);
  •     pilliõppe vabaklass (sobib ka täiskasvanutele).

* vabaklassi ja helitehnoloogia taotlusi  ARNO-s esitada ei saa, neid võtame vastu kooli kantseleis alates 1. septembrist.

Taotlust õpilase astumiseks Tartu II muusikakooli saab esitada e-keskkonnas ARNO https://www.tartu.ee/arno/ alates 3. maist  või kooli kantseleis alates 17. maist tööpäeviti kell 13:00-17:00 (tel 746 1709)

Pärast taotluse esitamist ARNO-s registreerige kindlasti aeg katsetele siin:katsetele registreerimine

Sisseastumiskatsed toimuvad neljapäeval, 3. juunil 15:00-19:00 ja reedel, 4. juunil kell 14:00-18:00

Muusikakooli astuda soovijatele korraldatakse katsed muusikaliste võimete testimiseks. Testitakse:

  • rütmitaju (õpetaja koputab väikese rütmiharjutuse ette ja õpilane koputab selle järgi);
  • muusikalist kuulmist (õpetaja mängib klaveril või laulab ette helikõrgusi ja laps  laulab need järele);
  • muusikalist mälu  (õpetaja mängib klaveril või laulab väikese meloodia ja laps  laulab selle järele).
  • Laulda tuleb lühike, ilma saateta laul.

Kooli aadress Kaunase pst 23

Täpsem info telefonidel 746 1709; 5199 6274; 512 2083 või 508 4160

Külastage ka meie kooli  Facebook`i lehte.

Õppimine muusikakoolis on tasuline.